Skip to main content

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm alıcı, reklamveren ve tüketiciler elektronik ortamda veya havale/EFT ile gerçekleştirdikleri bütün satın almalarda işlemin gerçekleştiği anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Mesafeli satış sözleşmesi, Motto Planet Reklam AŞ ile alıcı, reklamveren veya tüketici arasındaki sanal ortamda yapılan satış sözleşmesidir.

Şartlar ve Koşullar

KONU

İşbu sözleşmenin konusu, alıcı, reklamveren ve tüketiciler ile Motto Planet Reklam AŞ’ye ait www.mottoplanet.com.tr adresli internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

SATICI BİLGİLERİ

Motto Planet Reklam AŞ
Adres: Oba Mah. Fabrika Cad. Güvercin Apt. Kat:1
E-posta: bilgi@mottoplanet.com.tr
Tel: 0850 532 74 84

ALICI BİLGİLERİ

Tüm, alıcı, reklamveren ve tüketiciler ile Motto Planet Reklam AŞ’ye ait www.mottoplanet.com.tr adresli internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş veren veya havale ile hizmet satın alanlardır. (Bundan sonra “alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri” olarak anılacaktır).

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcı, reklamveren veya tüketicilere bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

GENEL HÜKÜMLER

1- Alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri, internet Sitesi’nde belirtiği şekilde sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile tüm masrafların alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri tarafından karşılanacağını, teslimatın belirtilen sürede Motto Planet Reklam AŞ tam ticari ünvanını, açık adresini ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2- Motto Planet Reklam AŞ, İnternet Sitesi’nin veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Motto Planet Reklam AŞ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3- Motto Planet Reklam AŞ, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yayın tarihinde yürürlüğe girer. Motto Planet Reklam AŞ, alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri’ye İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

4- İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Motto Planet Reklam AŞ’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Motto Planet Reklam AŞ, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5- Motto Planet Reklam AŞ, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, Motto Planet Reklam AŞ’nin hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

6- Motto Planet Reklam AŞ’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

7- Motto Planet Reklam AŞ, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri’ye bildirir.

8- Ürün veya hizmetlerin tesliminden sonra alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri’ye ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da sunulan diğer ödeme sistemlerinin alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Motto Planet Reklam AŞ’ye ödememesi halinde, alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri ödemek zorundadır. Aksi halde alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri kendisine her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

9- Hizmet/ürün fiyatlarının hatalı olarak yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin Motto Planet Reklam AŞ tarafından iptal edilme hakkı vardır. Alıcı, reklamveren, tüketici veya müşteri böylesi bir durumda hiçbir hak ve talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.