Skip to main content

Motto Planet Reklam AŞ

Teslimat ve İade Şartları

1- Motto Planet Reklam AŞ elektronik ortamda ifa edilen hizmetleri sunmaktadır. Alıcılar, reklamverenler veya tüketiciler ile sözleşme yapıldıktan hemen sonra hizmet vermeye başlamaktadır.

2- Alıcılar, reklamverenler veya tüketiciler satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3- Bütün hizmetler elektronik ortamda üretilerek yan sözleşmelerde belirtilen süreler içerisinde elektronik ortamda yayını veya teslimi yapılır.

4- www.mottoplanet.com.tr veya Motto Planet Reklam AŞ’ye ait web siteleri üzerinden elektronik ortamda satış yapılır. Alıcılar, reklamverenler veya tüketiciler bu sitelerden sipariş verdiği veya ilgili hesaplara gönderdiği havale ile sipariş verdiği takdirde teslimat ve iade şartlarını ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar.

5- Elektronik ortamda üretilen hizmetler “Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler” olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yer almaktadır. Alıcının, reklamverenin veya tüketicilerin iade talebinde bulunması halinde o ana kadar gerçekleşen hizmetler için herhangi bir iade yapılmamaktadır.

6- Her bir alıcı veya tüketici için satın alınan hizmete yönelik olarak özel ve biricik içerikler üretilmesi ve internet ortamındaki reklam platformlarının kullanılması dolayısıyla bu platformlara yapılan ödeme ve satın almaların tamamı tüketiciye aittir ve iade edilmez.

7- Alıcı, reklamveren veya tüketici, satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarından iptal ederse, Motto Planet Reklam AŞ verdiği hizmetler için hukuki haklarını kullanacaktır.

8- Alıcı, reklamveren veya tüketici, satın aldığı hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarından iptal ederse Motto Planet Reklam AŞ’nin hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

9- Alıcı, reklamveren veya tüketicinin ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz olarak kullanıldığı tespit edilirse ve hizmetin bedeli Motto Planet Reklam AŞ’ye ödenmez ise Motto Planet Reklam AŞ verdiği hizmetler için hukuki haklarını kullanacaktır.

10- Alıcı, reklamveren veya tüketici, satın aldığı hizmeti durdurmak, iade etmek veya cayma hakkını kullanmak isterse yasa da belirtilen 14 (on dört) günlük süreyi kullanabilir ancak bu cayma hakkı süresi öncesinde kendisine sunulan veya ifasına başlanan hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.

11- Motto Planet Reklam AŞ cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde verilen hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan bedeli alıcı, reklamveren veya tüketiciye iade eder veya ilgili finans kuruluşuna emir verir. Alıcı, reklamveren veya tüketici’yi borç altına sokan belgeleri iade eder.

12- Motto Planet Reklam AŞ’nin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet, ürün süresinde teslim edilemez ise, durum alıcı, reklamveren veya tüketiciye bildirilir. Alıcı, reklamveren veya tüketici, hizmetin iptalini veya mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar hizmetin tesliminin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı, reklamveren veya tüketici siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 10 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren ilgili finans kuruluşuna bildirir. İlgili banka veya finans kuruluşu alıcı, reklamveren veya tüketici hesabına kendi çalışma sistematiği içerisinde iade eder.

13- Cayma hakkı kullanılması halinde bildirimin yapılacağı iletişim bilgileri:
Motto Planet Reklam AŞ
Adres: Oba Mah. Fabrika Cad. Güvercin Apt. Kat:1
E-posta: bilgi@mottoplanet.com.tr
Tel: 0850 532 74 84